Маленька батьківська кузня…

Існує досить широкий спектр видів мистецтва: архітектура, скульптура, живопис, література, художнє кування тощо. Кожний з них втілює в життя різноманітні сторони людського буття, яке відображається за допомогою своєрідної художньо-образної мови.Художнє мистецтво є багатогранним поняттям, яке охоплює різноманітні види творчості. Мистецтво спрямовує у певне русло естетичний смак, який є складовою саме духовного розвитку суспільства. Художня ковка є найбільш поширеним способом обробляння металу, що нерозривно пов’язаний з ковальським ремеслом. Проте саме художня ковка металу,що пов’язана з утіленням в життя різномантіних дизайнерських ескізів, є творчою діяльністю. Адже не всі ковальські роботи можуть бути високохудожніми виробами. В ковальських майстернях Богдана Новосельського займаються куванням творчих виробів. А почалося все близько 20 років тому з маленької батьківської кузні, яка згодом стала потужним виробництвом. Всі композиції, що створені на кузні вирізняються своєю оригінальністю та індивідуальністю. Саме тому публікації про видатні роботи неодноразово розміщуються у різноманітних всеукраїнських виданнях. Тому, якщо Ви бажаєте замовити щось дійсно незвичайне, то вам потрібно звертатись до Богдана Новосельського.

Дата публікації: 22.04.2024