Журнал «Діло майстра»

+38 067 22 444 00
Замовити дзвінок

ЛЮДИНА-БРЕНД БОГДАН КОВОСЕЛЬСЬКИЙ

«Творчий пошук ніколи не припиняється»

В ковальське мистецтво Богдан Новосельський прийшов уже відомим художником, який до цього працював у галузі художнього ме­талу на колишніх теренах пострадянського простору. Шлях до визнання був довгим. Проте сьогодні твори, нороджені в «Ковальських май­стернях» містечка Городенка Івано-Франківської області, підписувати не треба. Роботи від Богдана Ноеосельського вирізняються єдністю форми і гармонічно вписуються в будь-яку архітектуру і ландшафт. В лініях брам, ліхтарів, кованих меблів, капличок відчувається подих ху­дожника, уважного до природи та людської душі, високий рівень твор­чого польоту.

Двадцять років тому влас­ник маленької кузні Богдан Новосельський поставив собі мету — стати знаним і авто­ритетним як для українського пересічного споживача, так і для вищої вітчизняної та єв­ропейської еліти. Безперерв­ні творчі пошуки, недоспані ночі, – і ось результат: сьогодні «Ковальські Майстерні» є по­тужним виробництвом з су­часною інфраструктурою, де кожен сектор відлагоджений на зразок годинникового ме­ханізму.

Маючи творче чуття і ор­ганізаторські здібності, Бог­дан Новосельський знає, що поодинці бізнес не робиться. Отож на початку діяльності ковальського підприємства актуальною була проблема кваліфікованих кадрів: «Я ро­зумів, що професіонала мені ніхто на тарілочці не прине­се. тому першим моїм завдан­ням було знайти і виховати колектив фахівців». Сьогодні на підприємстві таких фахів­ців — понад сотня. І все ж на керівних посадах стоять най­ближчі та найнадійніші люди: виробничий директор – Воло­димир Новосельський, керів­ник відділу кадрів — Надія Миколаївна Новосельська. Ат­мосфера на виробництві спри­яє розквіту творчого потенці­алу: “Право голосу мас кожен член колективу, адже творчий процес — складний за своєю сутністю, адже вимагає консо­лідації зусиль усіх представ­ників компанії. І попри те, що я сам належу до творчої когор­ти, інколи треба переступити через самого себе заради спра­ви та мети, за яку взявся”.

Дата публікації 05/02/2009